Намјена апликације


Апликација је намјењена за пријаву сумње на корупцију и друге неправилности у раду јавне управе у циљу:

спречавања и сузбијања коруптивног дјеловања
јачања система унутрашње контроле, дисциплинских поступака и ревизије (интерне и екстерне) у јавном сектору
унапређења сарадње свих институција (репресивних и превентивних) које су надлежне да поступају по пријавама корупције
подизања нивоа антикоруптивне културе

Желите поднијети пријаву?
Сумњу на корупцију и другу неправилност!
Стратегија
Акциони план
АПК-корисничко упутство

©2014 Министарство унутрашњих послова РС | Управа за ИКТ

2021